A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Husk pass om du skal til Tyskland

Letzte Aktualisierung: 07.05.2015 // Skal du til Tyskland i perioden 26. mai – 15. juni må du huske pass eller annet gyldig reisedokument.

Politidirektoratet

Tyske myndigheter har i forbindelse med G7-møtet i Tyskland i juni 2015 og politiske konferanser i tilknytning til møtet, besluttet å gjeninnføre grensekontroll på sine indre Schengengrenser i en periode før og etter møtet. Møtet og konferansene finner sted 7. og 8. juni, og medfører behov for å iverksette økte sikkerhetstiltak for å ivareta offentlig orden og indre sikkerhet. 

Tyske myndigheter har vurdert at det i den sammenheng også er nødvendig å iverksette kontrolltiltak på indre Schengengrenser. Det betyr at du kan bli nektet innreise uten pass eller annet gyldig reisedokument. Kontrollene vil bli utført på utvalgte grensetrekninger, og omfatter landegrenser, flyplasser og havner. Kontrolltiltakene vil være begrenset til hva som anses nødvendig for å ivareta indre sikkerhet, noe som innebærer at det ikke vil være systematisk kontroll på alle grenser til enhver tid.

https://www.politi.no/nyhet_15019.xml